Mijn service

Mijn service

Hoelang heeft u nu een website? Wanneer is hier voor het laatst een wijziging in aangebracht? Langer dan een jaar? Lees verder, misschien is dit iets voor u.

De ontwikkelingen op internet gaan snel. Technische ontwikkelingen en trends volgen elkaar snel op. Is uw digitale presentatie hier op aangepast? Bij een ontkennend antwoord reist snel de vraag moet ik nu inverteren? Het antwoord is vaak ja! Echter zo dat deze achterstand op de ontwikkelingen u niet nog eens overkomt. Hoe kan dat? Door uw investering te borgen. Door het onderhoud van uw digitale presentatie op te nemen in uw organisatie. Door medewerkers enthousiast te maken voor de werkzaamheden.

En dat is nu precies wat ik voor u kan doen. Inventariseren van de huidige situatie, met u de digitale strategie opzetten en deze implementeren en borgen in uw organisatie. Daarna zal uw digitale presentatie zonder mij actueel blijven.

Mijn aanbod

In drie stappen realiseer ik uw digitale stategie:

Digitale profileringsscan

In een paar dagdelen kijk ik in uw organisatie wat de huidige situatie is voor wat betreft mensen en middelen. Op basis hiervan geef ik de mogelijkheden aan en welke richting u op zou kunnen.

Advies

Samen met u en de betrokken mensen in uw organisatie maak ik de digitale strategie; wij ontwikkelen een visie voor uw profilering en de weg er naar toe.

Implementatie

Regie op de realisatie van uw digitale strategie van de middelen; coaching binnen uw organisatie voor de borging van uw strategie.